What
Where
When

Fra først av - og siden

Tickets for Fra først av - og siden, 2017, Stavanger

Fra først av - og siden er en forestilling som utforsker ulike kulturuttrykk og hvordan de har endret seg gjennom tidene. Innslagene tar utgangspunkt i hvordan vi som mennesker forholder oss til og har forholdt oss til vår fortid, nåtid og framtid. Hva tenker vi om framtiden i dag? Hva tenkte mennesker for hundre eller tusen år om framtiden og hva den ville bringe? Forestillingen skal bestå av et variert utvalg av kulturuttrykk fra forskjellige tidsepoker med disse tankene som en rettesnor. Innslag fra forskjellige epoker, og ulike uttrykk og epoker blandes i ett og samme innslag.
Alle de 180 musikk, dans og drama elevene ved Stavanger katedralskole Bjergsted vil delta i forestillingen, som kulminerer i et avslutningsnummer med nyskreven musikk av Anders Brunvær Hauge.
Forestillingen er produsert av organist og sanger Ådne Sæverud i samarbeid med St. Petri og elever fra skolen. Skuespiller Tomas Alf Larsen er kunstnerisk leder, og har ansvar for regi og dramaturgi i forestillingen.

Events on focus