Hva
Hvor
Når

Klassisk Onsdag- Christina Kobb

Billetter til Klassisk Onsdag- Christina Kobb, 2017 Drammen

«Robert og Clara-en tangentromanse!»
Et møte med pianisten Christina Kobb og hennes Pleyel-flygel! Vi får presentert hennes program fra Carnegie-Hall debuten tidligere våren 2017.
Sentralt er musikken komponert av Clara og Robert Schumann , samt Franz Schubert! Den romantiske klavermusikk slik den fortryllet publikum for nesten 200 år siden!

Events on focus