Hva
Hvor
Når

Billettportalens brukervilkår

1. Registrering av dine personopplysninger:
Vi registrerer og bruker de personopplysninger om deg selv som du har gitt til oss. Vi samler aldri inn denne informasjonen, uten at du selv har gitt de til oss frivillig. Du kan lese mer om vilkårene nedenfor, hva det innebærer for deg når vi registrerer og bruker dine personopplysninger om deg selv på vår hjemmeside.

2. Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysninger:
Personopplysningene brukes først og fremst til å gjennomføre det kjøp eller den service som er relatert til mottatt informasjon. Utover dette brukes opplysningene til å bli kjent med deg og andre brukere av websiden. Bruken av informasjonen kan inkludere analyser og undersøkelser med hensyn å forbedre en eller flere av våre tjenester, produkter eller teknologier, samt at relevante reklamer og innehold tilpasset dine hobbyer og interesser. Den raske utviklingen av Internett kan innebære at endringer i måten vi behandler personopplysninger kan skje. Vi erholder oss derfor retten til å forandre eller tilpasse våre retningslinjer for behandling av personopplysninger. Skulle dette innebære en kraftig endring vil vi gi informasjon om dette i form av en synlig melding på websiden.

3. Sikkerhet:
Vi passer godt på de opplysningene som du registrerer om deg selv. Fra det øyeblikket vi har mottatt informasjonen, kan du således stole på at vi behandler disse opplysningene med omsorg og sikkerhet som lovgivningen også krever. Vi sørger for å beskytte disse personlige data best mulig, men andre kan uberettiget ta seg friheten til å gjennom lovbrudd få adgang til beskyttet informasjon når data oppbevares og sendes elektronisk.Vi kan med grunnlag i dette, derfor ikke garantere for sikkerheten av de mottatte personopplysningene, og du deler derfor denne informasjon med oss på eget ansvar.

4. Cookies:
Denne websiden bruker cookier. En cookie er en liten tekstfil som lagres i din browser for å kunne kjenne igjen din PC ved gjentatte besøk. Disse cookies inneholder ikke virus. Så lang tid oppbevares cookies:
Cookies sletter seg selv etter noen måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert nytt besøk

Slik sletter du cookies:
Se veiledning her:
Slik undgår du cookies:
Hvis du ikke ønsker å motta cookies så kan du blokkere de. Se veiledning her:

Hva bruker cookies til, og hvem er det som putter de på vår hjemmeside?
Cookies brukes til flere forskjellige formål på vår hjemmeside, og i forbindelse med dette er det en rekke samarbeidspartnere som legger opp cookies på vår hjemmeside og derfor har adgang til den informasjonen vi har fått via cookies sendt fra vår hjemmeside. Vi fører statistikk over antallet brukere og hvilke sider de har vært inne på. Vi samler inn informasjon om geografi, browsertype etc. for å forløpende kunne tilpasse vårt innhold. Til formålet bruker vi tjenesten Google Analytics. Cookies fra Google Analytics kan spesielt velges bort på: 
For å gjøre det mulig å deling på sosiale medier, bruker vi en tjeneste fra www.addthis.com. De aktuelle sosiale medier kan velge å sette en eller flere cookies i brukerens browser. De aktuelle sosiale mediene kan f eks være: facebook, Twitter og Google+. I tillegg til dette lagrer øvrige samarbeidspartnere som vi har valgt som våre leverandører, cookies på hjemmesiden 

5. Opplysninger om registrerte personopplysninger og sletting av personopplysninger:
I henhold til personverndataloven har du rett til å få vite hvilke personopplysninger som kan spores til deg. Du kan til enhvert tid forhindre at personopplysninger om deg blir på noen måte behandlet/oppbevart. Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger som kan spores til deg, eller ønsker du at vi skal slette de registrerte personopplysningene om deg, kan du melde ifra om dette ved å kontakte kundeservice på: kundeservice@billettportalen.no Hvis du f.eks. ønsker at vi skal slette din adresse eller email adresse, kan dette bety at vi ikke lenger kan fullføre våre forpliktelse til å leverere tjenester eller services. Du har muligheten til å klage over behandlingen av informasjon og data vedrørende deg til Datatilsynet.

6. Brukere under 13 år:
Hvis du er under 13 år gammel, er det et krav at en av dine foreldere eller foresatte registrerer sin emailadresse med hensyn til godkjennelse av din registrering. Som foreldre eller foresatte for et barn under 13 år, som vi har samlet inn personlige data fra, har du rett til å se gjennom og få slike personlige data slettet og til å nekte å tillate ytterligere innsamling eller bruk av slike personlige data. For å gjøre det skal du kontakte oss ved å skrive til kundeservice@billettportalen.no.

7. Kjøp/bestilling:
For å bestille billetter på billettportalen.no, skal du registrere deg som bruker og registrere navn, adresse og bankkort. Informasjonen brukes til å gjennomføre kjøpet. Hvis der er problem med et kjøp, for eksempel at det blir kansellert, vil informasjonen hjelpe oss til å kontakte deg.

Informasjon om kjøp og salg oppbevares i det omfang Billettportalen er forpliktet i henhold til aktuell lovgivning, herunder bokføringsloven.

8. Betaling:
Når du taster in din kortinformasjon, sendes de direkte til PBS. Vi skjuler dermed ikke kortinformasjonen. Opplysningene utveksles kryptert, og ingen andre enn deg selv og PBS kan se de.

På vår hjemmeside tar vi hensyn til alle forholdsregler for å beskytte våre brukeres informasjon til å bli feilaktig utnyttet av andre. Når du blir bedt om å taste in følsomme data som f eks nummeret på bankkortet og utløpsdato, blir det registrert kryptert med den beste krypterings-software på markedet -pt. SSL (Secure Socket Layer).

Informasjon som ikke beregnes som følsom, dvs. navn, adresse og e-mailadresse, vil heller ikke bli oppbevart kryptert. Alle opplysninger som angives i forbindelse med kjøpet, blir sendt kryptert.

Vi bruker SSL- kryptering til å beskytte følsom informasjon online. Dessuten gjør vi alt i vår makt for å beskytte denne informasjon off-line. All vår informasjon er underlagt streng biometrisk sikkerhet.

Dette vil blant annet si at det kun er de nødvendige ansatte som trenger å vite denne informasjon som har adgang til den. Alle våre ansatte har mottatt omfattet utdannelse i instruksene hva gjelder vår sikkerhets og personvernspolitikk. Våre servere oppbevares under strenge sikkerhetsordninger i et lukket og adskilt rom.

Events on focus