Hjalp svaret?

Kan jeg ta med kamera/videoopptager til arrangementene?

Som hovedregel er det ikke tillatt å ta med kamera eller opptaksutstyr på våre arrangementer. Der dette tillates på enkeltarrangementer, vil det fremgå tydelig på billettportalen.no under omtalen av arrangementet.