Hjalp svaret?

Kontakter jeg Billettportalen for å klage?

Hvis du vil klage på selve billetkjøpet, kan du gjøre dette til Billettportalen ved å skrive en e-post til kontakt@billettportalen.no.
Dersom klagen dreier som om selve arrangementet, kan du rette en henvendelse til arrangøren, dersom arrangørens navn står på billetten din. Har du problemer med å komme i kontakt med arrangøren, er du naturligvis velkommen til å kontakte oss, så sørger vi for å videreformidle din klage.