Salgs- og leveringsbetingelser hos billettportalen.no

Avtaleinngåelsen

Kjøpsavtalen er underlagt norsk lov og er først bindende for begge parter når Billettportalen (Eventim Norge AS) har registrert og mottatt betaling.

Billetkjøpet

For å foreta kjøp på billettportalen.no må du gjøre følgende:
1. Søk og finn billett(er)
2. Velg leveringsform (Merk: print@home er ikke mulig på alle arrangementer)
3. Logg inn hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede er kunde, kan du enten velge å hoppe over logg inn eller du kan registrere deg som kunde.
4. Skriv inn leveringsadresse
5. Skriv inn e-postadresse
6. Godkjenn salgs- og leveringsbetingelsene
7. Kontrollèr om alle opplysninger er korrekte
8. Velg betalingsmåte
9. Godkjenn kjøpet
Du kan nå se kvitteringen din på skjermen og i løpet av få minutter vil du motta din kvittering på e-post.

Levering

Billettportalen sender billetter over hele verden. Billettene sendes til deg raskest mulig, og du har dem i hende senest 7 virkedager etter kjøpet. Hvis billettene mot forventning ikke skulle dukke opp innen den angivne tid, skal du kontakte oss senest 7 dager etter kjøpet. Vi kan kontaktes på telefon 04612 hverdager mellom 10.00 – 17.00. Hvis vi ikke hører fra deg innen 7 dager anser vi billettene for mottatt, så hvis du kontakter oss senere enn dette skal du betale et gjenutskrivningsgebyr. Gjenutskrivningsgebyret ligger på 100 NOK for en ordre + min. 20 NOK pr. Billett. Gjenutskrivning av to billetter vil da koste minst 140 NOK.

For billetter som sendes til utlandet, inklusive Færøyene og Grønland, må man imidlertid forvente en leveringstid på opp til 14 dager. Billettene sendes til deg med alminnelig brev til den adresse du har opplyst ved kjøpet. Billettportalens strekkodesystem sikrer at den billetten du mottar ikke kan kopieres eller på annen måte forfalskes.

Betaling

Du kan betale for billettene med vanlig bankkort, Diners Club, Mastercard, VISA eller JBS. All kommunikasjon mellom deg og billettportalen.no foregår kryptert slik at andre ikke kan se dine kortopplysninger. Dine kortopplysninger sendes direkte til PBS, og billettportalen.no lagrer de ikke.

Leverings- og administrasjonsomkostninger

Leverings- og administrasjonsomkostningene avhenger av hvor billetten skal sendes. Alle priser er inklusive moms og skatter.

Du betaler en avgift per billett. Serviceavgiften varierer, og vises på ordreoversigten når du kjøper dine billetter.

Billetter som skal sendes med Posten Norge tillegges et forsendelsesgebyr på kr. 49 pr. brev. Forsendelsesgebyr til utlandet er kr. 50.

Det blir lagt på et booking-gebyr på NOK 15 per bestilling.

Billetten

Billetten med den påtrykte strekkoden er adgangsbeviset ditt til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig såfremt strekkoden er aktivert. Det vil si, at billetter som har blitt annullert av oss pga. bortkomst osv., ikke er gyldige adgangsbevis. Strekkoden aksepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på annen måte forsøkes brukt flere ganger.

BIlder av billett lagt ut på sosiale medier er å anse som uforsvarlig bruk av denne, og kan i slike tilfeller forsøkes brukt av en tredjepart. Vi tar i slike tilfeller ikke ansvar for allerede aktiverte billetter, da denne anses som benyttet.

Hvis du blir forhindret i å delta på et arrangement, kan du gi billetten til en venn. Det kan dog være enkelte arrangementer hvor der forlanges legitimasjon i døren, men det vil i så fall fremgå tydelig på hjemmesiden og på billetten.

Det er ikke tillatt å overdra kjøpte billetter i kommersiell eller annen forretningsmessig øyemed.
En overtredelse av denne bestemmelsen vil føre til annullering av billetten fra Eventim Norge AS' side.
Med en overdragelse i kommersiell eller annen forretningsmessig sammenheng fremheves spesielt - men er ikke begrenset til - følgende forhold:

Alt profesjonelt virksomhetssalg eller annen overdragelse av billetter, uansett pris.Benyttelse av billetter som premie i konkurranser eller lignende uten at det på forhånd er gitt tillatelse fra både konsertarrangør og artist.Overdragelse av billetter, hvor overdragelsen skjer som tilgift til andre ytelser, som f.eks. salg av reise, restaurantbesøk, hotellopphold og lignende, uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra såvel konsertarrangør som artist.Det bemerkes spesielt, at det ifølge Svartebørslovener forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av konsertbilletter. (Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer. (2007-06-29)

Tap av billett

Hvis billetten blir borte før arrangementet, kan Billettportalen utstede en ny billett til deg,
Mottar du ikke billetten med posten innenfor avtalt tid, kan Eventim Norge AS skrive ut en ny billett til deg uten omkostning og risiko for deg som kunde. Den nye billetten vil ha en ny strekkode, mens den bortkomne billetten blir annullert og kan da ikke lengre benyttes i inngangen. Kontakt Eventim Norge AS med ønske om gjenutskrift SENEST 5 HVERDAGER etter kjøpet ditt. Etter 5 dager er det ditt eget ansvar, dersom billetten blir borte, og du må derfor betale for gjenutskrift av billetten selv.
Gebyret for å gjenutskrive en bortkommet billett er kr.100 i ekspedisjonsgebyr samt 20 NOK pr. billett. Det vil si, at gjenutskrift av to billetter vil koste 140 NOK.
Når en gjenutskrift er gjennomført, er det det denne som er gjeldende mens de opprinnelige billettene er annullert.

Refundering

Kjøpte billetter refunderes kun ved avlysning.
Som billettagent for arrangøren hefter ikke Eventim Norge AS for tilbakebetaling i forbindelse med avlysning. Eventim Norge AS vil forsøke å sikre ved avtaler, at arrangøren refunderer billetkjøpesummen i tilfeller av en eventuell avlysning, men kan ikke påta seg noe forretningsmessig ansvar utover dette.
Avkrevd billettgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Avlysning

Et arrangement er avlyst dersom det ikke gjennomføres. Endringer i repertoar, dato, delvis gjennomførelse av arrangementet osv. er således ikke en avlysning, og pengene refunderes normalt ikke. Les allikevel informasjonen om arrangementet.

Reklamasjon

Enhver form for reklamasjon som vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noe du er utilfreds med i forbindelse med ditt kjøp av billetter, kan du kontakte Eventim Norge AS' kundesenter på kundeservice@eventim.no eller på telefon 04612.

Forbehold

Billettportalen tar forbehold om feil i opplysninger om priser og for utsolgte arrangementer.
Billettportalen forbeholder seg retten til at endre på plasstildelingen innenfor samme billettkategori samt flytte til en annen kategori mot å utbetale kunden en eventuell prisforskjell.
Billettportalen forbeholder seg retten til å annullere utstedte billetter mot tilbakebetaling av billettens pris samt gebyrer.
Billettportalen er alene ansvarlig for billetkjøperens eventuelle direkte tap, såfremt ansvar foreligger etter Norsk Lovs alminnelige regler. Billettportalens ansvar er i slike tilfeller begrenset til det betalte billettgebyr.