Sikkerhet

Innsamling og bruk av informasjon

Eventim Norge AS er eneinnehaver av den informasjon som samles inn på nettsidene. Opplysninger videreselges ikke og utnyttes heller ikke på annen måte enn det som fremgår av retningslinjene nedenfor.

Kjøp/bestilling

For å bestille billetter på billettportalen.no, må du registrere deg som bruker og opplyse navn, adresse og betalingskort. Informasjonen brukes til å gjennomføre kjøpet. Hvis det oppstår problemer med et kjøp, om det f.eks. skjer en avlysning eller lignende, vil opplysningene bli brukt til å kontakte deg.

Opplysninger om kjøp oppbevares i min. 5 år i henhold til krav i Bokføringsloven.

Betaling

Når du taster inn dine kortopplysninger, videresendes de direkte til banksystemene. Vi lagrer dermed ingen kortopplysninger. Opplysning om kortdetaljer utveksles krypteret, og ingen andre enn deg og din betalingsinnløser (bank) kan se disse.

Henvendelse til Eventim Norge AS

Du kan henvende deg til Eventim Norge AS via e-post, telefon eller alminnelig brev.

Cookies/Informasjonskapsler

En cookie er i en nettleser betegnelse for en type informasjon som lagres på internettbrukerens harddisk og som inneholder informasjon om brukerens pc. Bruken av cookies er ikke forbundet med innsamling av personidentifiserbare opplysninger. Lukker du nettleseren forsvinner cookien igen. Vi bruker cookies for å kunne identifisere din pc gjennom kjøpsprosessen. Hvis du velger å innstille nettleseren din til ikke å motta cookies, kan du godt bevege deg rundt på nettsidene, men du vil ikke ha mulighet til å kjøpe billetter.

Loggfiler

Vi logger IP-adresser (pc'ens unike idnummer på nettet) for å administrere nettsidene, håndtere kjøpsprosessen, samle inn demografiske informasjon om brukere, m.m. IP-adresser inneholder ingen personidentifiserbare opplysninger.

IP adressene opplyses ikke til tredjemann, med unntak om der det er misstanke om kortsvindel, hvor IP adresser vil bli opplyst til politiet.

Databehandling

Den dataansvarlige for Billettportalen.no er selskapet Eventim Norge AS.

Overdragelse

Vi videreformidler innsamlede opplysninger til våre samarbeidspartnere, reklamebyråer, m.fl., til bruk i markedsanalyser o.l. Vi deler opplysningene med arrangører, da det er en nødvendig forutsetning for at vi og arrangørene kan yte deg optimal service. F.eks. er det en berettiget interesse for arrangøren i å kunne hente ut opplysninger om kunder hvis en billett er mistet. Det kan også være nødvendig å kontakte deg i forkant av et arrangement ved f.eks. programendringer, avlysninger eller lignende.

Markedsføring

Opplysningene kan også brukes til å kontakte deg i forbindelse med informasjon om tilsvarende arrangementer, hvor det antas at du har en interesse i å motta informasjonen. Brukes opplysningene i markedsføringsøyemed vil det alltid skje i tråd med Norsk lov for Markedsføring og Personvern. E-postadresse vil aldri bli benyttet i markedsføringen med mindre du har gjort et aktivt samtykke på at du ønsker å motta våre nyhetsbrev.

Links

Nettsidene inneholder flere linker. Vær oppmerksom på at billettportalen.no ikke er ansvarlig for administrasjon og behandling av personopplysninger på linkede sider. Vi oppfordrer derfor alle våre brukere til å være oppmerksomme på om de forlater våre sider, og vi oppforder at man alltid leser de gjeldende siders politikk for behandling av personopplysninger. De rettningslinje som er beskrevet her gjelder alene for behandlingen av personopplysninger på billettportalen.no.

Konkurranser m.m.

Fra tid til annen tilbyr vi våre brukere å delta i konkurranser, spørreundersøkelser osv. Du vil i den forbindelse bli spurt om at oppgi noen opplysninger om deg selv, slik som navn, adresse osv. Det er naturligvis alltid frivillig å delta i konkurranser, undersøkelser og lignende.
Vi gjennomfører spørresundersøkelsene for å lære mere om våre brukeres behov og ønsker, slik at vi løpende kan utvikle billettportalen.no.

Sikkerhet

På våre nettsider tar vi alle forholdsregler for å beskytte våre brukeres informatsjoner mot misbruk. Når du blir bedt om å taste inn følsomme opplysninger, som for eksempel betalingskortnummer og utløpsdato, skjer inntastingen kryptert med den beste krypterings-software på markedet - pt. SSL (Secure Socket Layer). Ønsker du å vite mer om SSL, kan du besøke www.betaling.dk. Ikke følsomme opplysninger, det vil si opplysninger om navn, adresse og e-postadresse oppbevares ikke kryptert. Alle opplysninger, som oppgis i forbindelse med kjøpet, vidersesendes kryptert. Vi bruker SSL-kryptering til å beskytte følsomme opplysninger på on-line. Dessuten gjør vi alt som står i vår makt for å beskytte informasjon off-line. All vår informasjon er underlagt en streng biometrisk sikkerhet. Det vil blandt annet si at det kun er de medarbeidere, som har behov for opplysningene for å kunne utføre en oppgave, som har tilgang til dem. Alle våre medarbeidere har mottatt omfattende instrukser i vår sikkerhets- og personbehandlingspolitikk. Våre servere oppbevares under strenge sikkerhetsforanstaltninger i et lukket og avlåst rom.

Adgang til egne opplysninger

Du har alltid mulighet for å få vite hvilke opplysninger vi oppbevarer om deg. Du sender bare en e-post til kontakt@billettportalen.no med navn og adresse der du ber om å få vite dette. Du vil innenfor 10 dager motta en mail om hvilken information billettportalen.no oppbevarer om deg.
'Min profil' kan du til enhver tid se hvilke opplysninger som er registrert.

Sletting

Du har alltid mulighet til å få slettet informasjon som billettportalen.no oppbevarer om deg.Du sender bare en e-post til kontakt@billettportalen.no med navn og adresse der du ber om å bli slettet fra vårt register. Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å slette tidligere billettkjøp, ettersom slik informasjon skal bevares i minimum 5 år.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre retningslinjene beskrevet over. Eventuelle endringer vil alltid fremgå på nettsiden. Endrer vi vår politikk for behandling av personopplysninger, vil alle registrerte brukere bli orientert om dette via e-post.