Hva
Hvor
Når

Generell informasjon

Restriksjoner i bruken av materiale

Du kan bruke og laste ned deler av siden til privat bruk under forutsetning av at alle rettigheter respekteres. Enhver form for kommersiell bruk av nettstedet krever en tilladelse fra Venuepoint AS. Enhver form for urettsmessig bruk av nettsidene vil bli rettsforfulgt.

Varemerker, bilder og kjennetegn

Alle varemerker, bilder og kjennetegn på nettstedet tilhører Venuepoint AS eller andre som har fått Billettportalens tillatelse til anvendelse. Ingen av disse varemerker og bilder kan benyttes uten tillatelse fra Venuepoint AS eller den berettigede tredjepart.

Lyd og bilde

Video- og lydmateriale er stilt til rådighet med tillatelse fra TONO og NCB. Viderekopiering og videredistribusjon er ikke tillatt i henhold til opphavsretten

Linket informasjon

Venuepoint AS har gjort det enkelt for deg å få relevant informasjon på andre nettsider via linker og RSS Feeds. Disse nettsidene er utenfor Venuepoint AS' kontroll, og vi har ikke noe ansvar for innholdet på gjeldende sider.

Forbehold om endringer

Venuepoint AS kan løpende endre og oppdatere de regler og betingelser som gjelder for billettportalen.no. Det er derfor viktig å holde seg løpende orientert om evt. endringer.

Barn og mindreårige

Du skal være over 18 år for å kjøpe billetter på billettportalen.no. Billetterne kan brukes av alle, såfremt det ikke foreligger en aldersgrense for arrangementet og bruker er under denne.

Misbruk

Et hvert misbruk eller forsøk på misbruk politianmeldes, og vedkommende vil bli holdt ansvarlig for et hvert tap som påføres Billettportalen eller tredjepart.

Kvittering for kjøp

Som kunde hos Billettportalen får du alltid en kvittering for billetkjøpene dine. Du får en kvittering frem på skjermen når du har gjennomført kjøpet, samtidig som vi sender en e-post med kvittering til den e-postadresse du har angitt.

Du kan også alltid logge deg inn på "Min profil" med brukernavn og passord hvis du vil se tidligere kjøp. "Min profil" finner du ved å trykke på linken "Min profil" på høyre side av menylinjen på billettportalen.no.

Events on focus